Điều khoản và điều kiện

Các điều khoản và điều kiện

Bet724.info (“chúng tôi”, “chúng tôi” hoặc “của chúng tôi”) là một cổng cờ bạc trực tuyến được quản lý và sở hữu độc lập từ bất kỳ sòng bạc trực tuyến nào.

Tất cả khách truy cập vào Bet724.info đều được chào đón và tự do sử dụng các dịch vụ của chúng tôi theo bất kỳ cách nào họ cho là phù hợp miễn là nó phù hợp với các điều khoản và điều kiện (“điều khoản”) được nêu bên dưới.

Bằng cách sử dụng các dịch vụ chúng tôi cung cấp trên Bet724.info, bạn hoàn toàn đồng ý với các điều khoản sử dụng của chúng tôi. Chúng tôi có quyền thay đổi các điều khoản này bất cứ khi nào chúng tôi thấy phù hợp, vì vậy, hãy đảm bảo bạn thường xuyên kiểm tra trang này để biết thông tin cập nhật đề phòng trường hợp điều đó xảy ra.

Điều quan trọng cần biết là Bet724.info là một trang web liên kết và chúng tôi không cung cấp bất kỳ hình thức cờ bạc trực tuyến nào. Bet724.info là một cổng trực tuyến để quảng cáo và đánh giá các sòng bạc trực tuyến của bên thứ ba. Điều này bổ sung cho việc cung cấp thông tin về ngành cờ bạc mà người đánh bạc có thể thấy hữu ích trong nỗ lực đánh bạc của họ. Cũng cần lưu ý rằng Bet724.info không phải là một phương tiện để thu hút cờ bạc trực tuyến. Bet724.info không phải là chủ sở hữu của sòng bạc trực tuyến. Ngoài ra, Bet724.info không cung cấp cho bạn bất kỳ bảo đảm hoặc bảo đảm nào về việc sử dụng các trang web này.

Chúng tôi tại Bet724.info không chịu trách nhiệm về bất kỳ lỗi nào và/hoặc thiếu sót trong tài liệu này. Chúng tôi có toàn quyền và quyền thực hiện bất kỳ thay đổi nào trên Bet724.info bất cứ khi nào chúng tôi thấy phù hợp và điều này cũng không cần thông báo trước. Mặc dù mọi nỗ lực được thực hiện để đảm bảo rằng tất cả thông tin nêu trên Bet724.info là cập nhật và chính xác nhất có thể, nhưng lời khuyên của chúng tôi được đưa ra một cách tự do và bạn phải tự chịu rủi ro. Chúng tôi không cung cấp bất kỳ bảo đảm nào về tính chính xác (hoặc thiếu), phương thức giao dịch (hoặc tiền tệ), độ tin cậy hoặc tính đầy đủ của bất kỳ thông tin nào (và dưới bất kỳ hình thức nào), văn bản, liên kết, hình ảnh và đồ họa. như các mục khác bạn có thể gặp trên trang web.

Do đó, chúng tôi khuyên bạn nên đọc các quy tắc và hạn chế có trên trang web của sòng bạc trực tuyến mà bạn đang bảo trợ trước khi tiếp tục và sử dụng dịch vụ của họ. Chúng tôi nhắc lại rằng tất cả thông tin chúng tôi có trên Bet724.info được cung cấp mà không có bảo hành và dưới mọi hình thức.

Chúng tôi thực sự khuyên bạn nên tuân thủ luật pháp tại địa phương của mình liên quan đến việc bảo trợ một sòng bạc trực tuyến để tránh các vấn đề pháp lý. Điều này có nghĩa là bạn phải đảm bảo cờ bạc trực tuyến là hợp pháp tại thành phố, tiểu bang và quốc gia mà bạn hiện đang cư trú. Điều bắt buộc là bạn phải đủ độ tuổi hợp pháp bắt buộc và bạn phải nộp các khoản thuế bắt buộc và đáng kể tại cùng thành phố, tiểu bang và quốc gia bạn hiện đang cư trú. Kiến thức về luật hướng dẫn sử dụng sòng bạc trực tuyến ở thành phố, tiểu bang và quốc gia cư trú của bạn là trách nhiệm duy nhất của bạn mà chúng tôi tại Bet724.info không liên quan gì.

Do đó, các trang web cờ bạc trực tuyến được liệt kê trên Bet724.info , theo hiểu biết tốt nhất của chúng tôi, được vận hành ở Việt Nam. Không có bất cứ điều gì hoạt động trong lãnh thổ của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ.

Các điều khoản và điều kiện trong tài liệu này là bản sao được viết nên chúng trở thành tài sản duy nhất và độc quyền của Bet724.info. Việc sử dụng tất cả hoặc một phần nội dung này mà không có nội dung rõ ràng bằng văn bản (hoặc dưới bất kỳ hình thức nào khác) đều bị nghiêm cấm và sẽ cấu thành hành vi vi phạm luật bản quyền và/hoặc nhãn hiệu áp dụng cho những trường hợp đó.

Sở hữu trí tuệ

Mỗi và mọi nội dung được cung cấp trên trang web Bet724.info đều thuộc về Bet724.info và không được bảo lưu. Theo nội dung, chúng tôi đề cập đến bất kỳ và mọi thông tin, tài liệu và dịch vụ có trên trang web, blog, diễn đàn, v.v. Thuật ngữ nội dung cũng đề cập đến các dạng thông tin đồ họa, các hình thức viết khác và bất kỳ phương tiện nào khác có mục đích là truyền đạt thông tin.

Chỉ vì lý do thuận tiện, bạn được phép tạo không quá một bản sao nội dung trên Bet724.info. Điều này chỉ được phép cho sử dụng cá nhân. Bạn không được phép sử dụng bất kỳ nội dung nào trong tài liệu này cho bất kỳ mục đích thương mại nào. Bạn được phép sao chép một bản miễn là không có phần nào của nội dung bị thay đổi hoặc bị lược bỏ từ đầu trang đến dòng cuối cùng trên đó. Theo đây, chúng tôi nghiêm cấm việc sao chép, phân phối, truyền tải hoặc lưu trữ nội dung của chúng tôi theo bất kỳ cách nào hoặc chế độ nào khác ngoài những cách đã nêu ở trên. Điều này có nghĩa là lệnh cấm bán, đấu giá, chuyển nhượng hoặc/và trao đổi đăng ký của bạn và những điều tương tự với bất kỳ ai. Nó cũng có nghĩa là cấm xuất bản lại, đăng, truyền tải và/hoặc phân phối nội dung của chúng tôi tới các phòng trò chuyện trực tuyến, diễn đàn thảo luận trực tuyến, bản tin và bảng tin trực tuyến, blog trực tuyến trong số những blog khác mà không có sự cho phép của chúng tôi. Các điều khoản và điều kiện trong tài liệu này cũng cấm bạn sử dụng phần tóm tắt nội dung của chúng tôi ở bất kỳ nơi nào khác.

Chỉ đạo

Việc sử dụng Bet724.info phải tuân theo trật tự vì chúng tôi sẽ không cho phép bất kỳ bình luận và/hoặc thái độ phân biệt chủng tộc, phân biệt giới tính hoặc kỳ thị đồng tính nào. Chúng tôi cũng không tha thứ cho lời nói căm thù và sẽ không ngần ngại cấm và xóa bất kỳ nội dung nào vi phạm điều kiện này cũng như thực hiện hành động trừng phạt đối với thủ phạm của hành động đó.

Bạn nên biết rằng bạn, người dùng, chịu trách nhiệm về bất kỳ bài đăng nào được thực hiện trên và bởi tài khoản của bạn bất kể ai đã đăng bài đó và bất kể bạn có đồng ý hay không.

Sự riêng tư

Tại Bet724.info, chúng tôi tôn trọng thông tin và quyền riêng tư của người dùng và do đó sẽ không bán hoặc phân phối lại những thông tin mà chúng tôi sở hữu cho bất kỳ bên thứ ba nào. Bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân mà bạn cung cấp hoặc cung cấp cho chúng tôi theo Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi .

Bồi thường

Bằng cách sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý bồi thường cho chúng tôi tại Bet724.info cũng như các nhân viên và đại lý của chúng tôi. Như vậy, chúng tôi sẽ được miễn mọi hình thức trách nhiệm pháp lý có thể phát sinh. Điều này bao gồm các khiếu nại về tổn thất, thiệt hại, phí pháp lý cũng như chi phí và phí tổn có thể phát sinh từ bất kỳ khiếu nại hoặc hành động nào nhằm chống lại chúng tôi liên quan đến việc bạn sử dụng Bet724.info, các dịch vụ, khuyến nghị, v.v.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Tại Bet724.info, chúng tôi tuyên bố rõ ràng rằng chúng tôi không đảm bảo và/hoặc bảo đảm cho việc bạn sử dụng Bet724.info liên quan đến các dịch vụ chúng tôi cung cấp. Chúng tôi không (và không thể) đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của nội dung và thông tin chúng tôi cung cấp. Do đó, chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý về tính chính xác (hoặc thiếu) của thông tin và nội dung trên Bet724.info mà chúng tôi, đối tác và/hoặc chi nhánh của chúng tôi đã xuất bản.

Chúng tôi tại Bet724.info có thẩm quyền và quyền giải thích các điều khoản và điều kiện được cung cấp theo đây khi chúng tôi thấy phù hợp. Chúng tôi có quyền thực hiện việc này mà không cần thông báo hoặc thảo luận trước.